Persondatapolitik

_

1 Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan House Doctor som ejes af Society of Lifestyle A/S (herefter Society of Lifestyle, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.


2 Society of Lifestyles rolle som dataansvarlige

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Society of Lifestyle her:

Society of Lifestyle A/S

Industrivej 29

7430 Ikast

CVR-nr. 26652405

E-mail: privacy@societyoflifestyle.com

Telefonnummer: 97252714


3 Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.


3.1 Besøgende på Society of Lifestyles hjemmesider og brugere af vores online-tjenester

Når du besøger Society of Lifestyles hjemmesider (f.eks.: www.housedoctor.com eller housedoctor-shop.myshopify.com (”Hjemmesiden”)) eller bruger vores andre online-tjenester (på f.eks. Instagram, Pinterest, LinkedIn, Facebook, YouTube mv.), kan Society of Lifestyle behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie popup).

Vi behandler også personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af Hjemmesiden eller vores online-tjenester, f.eks. når du udfylder en formular eller registrerer dig online, herunder dit navn, eventuelt firmanavn, firmaadresse eller privatadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer eller privat telefonnummer/mobilnummer, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-mailadresse, produktinteresse, samt øvrige oplysninger du giver til os.

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante produkter, leverancer, ydelser og services (”Ydelser”) tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores Hjemmeside og online-tjenester samt de Ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at optimere brugeroplevelsen og vores hjemmesiders funktioner (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3).

Vi opbevarer personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside i 1 år, hvorefter vi sletter eller anonymiserer personoplysningerne. Dette sker på baggrund af vores cookiepolitik og vores legitime interesser i at få viden om trafikmønsteret på vores hjemmeside (statistik), optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside samt sikre og vedligeholde hjemmesidens funktionaliteter.


3.2 Kunder og potentielle kunder hos Society of Lifestyle

Når du er kunde/potentiel kunde hos Society of Lifestyle eller kontaktperson hos en af Society of Lifestyles kunder, behandler Society of Lifestyle personoplysninger om dit navn, eventuelt firmanavn, firmaadresse eller privatadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer eller privat telefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, dine køb, betalingsoplysninger samt information fra offentligt tilgængelige kilder og øvrige oplysninger, som du giver til os – f.eks. i forbindelse med dit køb af vores Ydelser på vores webshop samt øvrige situationer relateret hertil.

Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne opfylde aftalen med vores kunder med henblik på at levere Ydelserne, fakturere, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores kunderegistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores kunder og potentielle kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1) (b)) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden, vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår i henhold til bogføringslovens krav.


3.3 Modtagere af nyhedsbrev

Når du modtager nyhedsbrev fra Society of Lifestyle, behandler vi personoplysninger om dit navn, eventuelt firmanavn, firmaadresse eller privatadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer eller privat telefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, evt. telefonnummer/mobilnummer og produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet) og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens Ydelser, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, vil du modtage markedsføring om vores produkter. Herunder nyhedsmails og trigger-baserede e-mails, som udløses på baggrund af din adfærd. Disse indbefatter browse abandonment-mails, tabt kurv-mails og post purchase-mails.

Vi bruger også personoplysninger om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at kunne levere nyhedsbreve til dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(a) og markedsføringsloven § 10).

Når du har givet samtykke til at modtage nyhedsbrev, opbevarer vi dine oplysninger indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, medmindre vi har et andet legitimt grundlag for behandling af oplysningerne. I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav, opbevarer vi dokumentation for dit samtykke til at sende dig markedsføringsmateriale indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke.


3.4 Samarbejdspartnere og/eller leverandører til Society of Lifestyle

Når du er samarbejdspartner eller leverandør til Society of Lifestyle eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi personoplysninger om dit navn, firmanavn, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnummer, e-mailadresse og titel samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere, og hvor det er relevant for at opfylde aftaler med vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b)) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi opbevarer regnskabsmateriale i 5 år til udgangen af et regnskabsår i overensstemmelse med bogføringslovens krav.


3.5 Øvrige generelle formål med behandlingen

Vi kan berige de personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, med information fra andre kilder. Det kan være offentlig tilgængelig information – herunder information, som vi får igennem almindelige tilgængelige kilder.

Personoplysninger, som vi har indhentet til de formål, som er beskrevet ovenfor, kan Society of Lifestyle desuden behandle med henblik på overholdelse af love og regler, som Society of Lifestyle er underlagt i forbindelse med driften af vores virksomhed eller for at opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c)).

Hvis Society of Lifestyle sælger hele eller en del af vores virksomhed eller sælger eller overfører vores aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan Society of Lifestyle overføre dine personoplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne transaktion, når det kan ske i henhold til lovgivningen (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Endeligt kan Society of Lifestyle behandle dine personoplysninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c)).


4 Deling af dine personoplysninger med andre

Society of Lifestyle kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning, herunder til vores koncernforbundne selskaber.

Society of Lifestyle kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Society of Lifestyle overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere når dette er en forudsætning for at opfylde formålet. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.


5 Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissionen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelseskontrakter, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmeside.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på privacy@societyoflifestyle.com.

Vi overfører data til følgende 3. lande:

Society of Lifestyle: USA

Facebook: USA

Google: USA


6 Opbevaringsperiode, dataintegritet og sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.


7 Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis. Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

• Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

• Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

• Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.

• Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

• Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.

• Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

• Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Denne privatlivspolitik er version nr. 1 og er opdateret den 3. oktober 2022.

1 Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan House Doctor som ejes af Society of Lifestyle A/S (herefter Society of Lifestyle, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.


2 Society of Lifestyles rolle som dataansvarlige

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Society of Lifestyle her:

Society of Lifestyle A/S

Industrivej 29

7430 Ikast

CVR-nr. 26652405

E-mail: privacy@societyoflifestyle.com

Telefonnummer: 97252714


3 Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.


3.1 Besøgende på Society of Lifestyles hjemmesider og brugere af vores online-tjenester

Når du besøger Society of Lifestyles hjemmesider (f.eks.: www.housedoctor.com eller housedoctor-shop.myshopify.com (”Hjemmesiden”)) eller bruger vores andre online-tjenester (på f.eks. Instagram, Pinterest, LinkedIn, Facebook, YouTube mv.), kan Society of Lifestyle behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies her www.housedoctor.com/cookies.

Vi behandler også personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af Hjemmesiden eller vores online-tjenester, f.eks. når du udfylder en formular eller registrerer dig online, herunder dit navn, eventuelt firmanavn, firmaadresse eller privatadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer eller privat telefonnummer/mobilnummer, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-mailadresse, produktinteresse, samt øvrige oplysninger du giver til os.

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante produkter, leverancer, ydelser og services (”Ydelser”) tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores Hjemmeside og online-tjenester samt de Ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at optimere brugeroplevelsen og vores hjemmesiders funktioner (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3).

Vi opbevarer personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside i 1 år, hvorefter vi sletter eller anonymiserer personoplysningerne. Dette sker på baggrund af vores cookiepolitik og vores legitime interesser i at få viden om trafikmønsteret på vores hjemmeside (statistik), optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside samt sikre og vedligeholde hjemmesidens funktionaliteter.


3.2 Kunder og potentielle kunder hos Society of Lifestyle

Når du er kunde/potentiel kunde hos Society of Lifestyle eller kontaktperson hos en af Society of Lifestyles kunder, behandler Society of Lifestyle personoplysninger om dit navn, eventuelt firmanavn, firmaadresse eller privatadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer eller privat telefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, dine køb, betalingsoplysninger samt information fra offentligt tilgængelige kilder og øvrige oplysninger, som du giver til os – f.eks. i forbindelse med dit køb af vores Ydelser på vores webshop samt øvrige situationer relateret hertil.

Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne opfylde aftalen med vores kunder med henblik på at levere Ydelserne, fakturere, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores kunderegistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores kunder og potentielle kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1) (b)) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden, vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår i henhold til bogføringslovens krav.


3.3 Modtagere af nyhedsbrev

Når du modtager nyhedsbrev fra Society of Lifestyle, behandler vi personoplysninger om dit navn, eventuelt firmanavn, firmaadresse eller privatadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer eller privat telefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, evt. telefonnummer/mobilnummer og produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet) og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens Ydelser, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

Vi bruger også personoplysninger om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at kunne levere nyhedsbreve til dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(a) og markedsføringsloven § 10).

Når du har givet samtykke til at modtage nyhedsbrev, opbevarer vi dine oplysninger indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, medmindre vi har et andet legitimt grundlag for behandling af oplysningerne. I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav, opbevarer vi dokumentation for dit samtykke til at sende dig markedsføringsmateriale indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke.


3.4 Samarbejdspartnere og/eller leverandører til Society of Lifestyle

Når du er samarbejdspartner eller leverandør til Society of Lifestyle eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi personoplysninger om dit navn, firmanavn, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnummer, e-mailadresse og titel samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere, og hvor det er relevant for at opfylde aftaler med vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b)) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi opbevarer regnskabsmateriale i 5 år til udgangen af et regnskabsår i overensstemmelse med bogføringslovens krav.


3.5 Øvrige generelle formål med behandlingen

Vi kan berige de personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, med information fra andre kilder. Det kan være offentlig tilgængelig information – herunder information, som vi får igennem almindelige tilgængelige kilder.

Personoplysninger, som vi har indhentet til de formål, som er beskrevet ovenfor, kan Society of Lifestyle desuden behandle med henblik på overholdelse af love og regler, som Society of Lifestyle er underlagt i forbindelse med driften af vores virksomhed eller for at opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c)).

Hvis Society of Lifestyle sælger hele eller en del af vores virksomhed eller sælger eller overfører vores aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan Society of Lifestyle overføre dine personoplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne transaktion, når det kan ske i henhold til lovgivningen (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Endeligt kan Society of Lifestyle behandle dine personoplysninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c)).


4 Deling af dine personoplysninger med andre

Society of Lifestyle kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning, herunder til vores koncernforbundne selskaber.

Society of Lifestyle kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Society of Lifestyle overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere når dette er en forudsætning for at opfylde formålet. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.


5 Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissionen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelseskontrakter, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmeside.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på privacy@societyoflifestyle.com.

Vi overfører data til følgende 3. lande:

Society of Lifestyle: USA

Facebook: USA

Google: USA


6 Opbevaringsperiode, dataintegritet og sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.


7 Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling,